Danh bạ điện thoại Huyện đoàn

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
       
1 Nguyễn Thị Hồng Thúy Bí Thư 0916.992.862
2 Nguyễn Trung Hiếu Phó Bí thư 0989.413.173
3 Lã Thị Phương UVBTV 0165.706.2959
4 Vũ Thị Nhạn UVBTV 0983.717.333