Huyện Đoàn Quỳnh Phụ - Thái Bình Huyện Đoàn Quỳnh Phụ - Thái Bình

Kỳ họp bất thường, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021: Kiện toàn nhân sự lãnh đạo HĐND và UBND tỉnh

Thứ tư - 01/08/2018 04:02
Sáng ngày 30/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp bất thường kiện toàn nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; xem xét, quyết định một số cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, cùng các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trúng cử Chủ tịch HĐND tỉnh. Ảnh: Thành Tâm

Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố. 

Đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh và đồng chí Vũ Mạnh Hiền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Trong những năm qua, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hết năm 2017, toàn tỉnh có 200/263 xã và huyện Hưng Hà được công nhận đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới; thu nhập và đời sống của người dân nông thôn ngày càng được nâng cao; bộ mặt nông thôn được đổi mới, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được cải thiện và nâng cấp, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm trật tự an toàn xã hội khu vực nông thôn. Đồng chí cũng chỉ ra một số hạn chế, yếu kém trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh thời gian qua. 

Với nội dung rất quan trọng là bàn và quyết định nhân sự chủ chốt của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và một số cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, phát huy dân chủ, tập trung thảo luận và quyết định đúng đắn những nội dung mà chương trình kỳ họp đã đề ra.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 để nhận nhiệm vụ khác do Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng phân công; miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 với đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh, khóa XVI để nhận nhiệm vụ khác do Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phân công. 

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh cũng đã thực hiện quy trình kiện toàn các chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh, khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021. Thông qua hình thức bỏ phiếu, 100% đại biểu có mặt nhất trí tín nhiệm bầu đồng chí Nguyễn Hồng Diên giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 và bầu đồng chí Đặng Trọng Thăng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Thành Tâm

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐND tỉnh. Ảnh: Thành Tâm

Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tặng hoa chúc mừng các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo các tờ trình của UBND tỉnh về việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ các xã đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới, huyện đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới và cơ chế hỗ trợ sản phẩm đặc thù của huyện, thành phố giai đoạn 2018 - 2019, tỉnh Thái Bình; điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại khu đô thị mới Kiến Giang, thành phố Thái Bình; bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018-2020 cho tiểu dự án đầu tư nạo vét luồng hàng hải Diêm Điền (thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình khu cảng và dịch vụ cảng cụm công nghiệp, khu du lịch nghỉ dưỡng vui chơi, giải trí tại khu kinh tế Thái Bình thuộc xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy). Kỳ họp cũng nghe đồng chí Trưởng ban Ban Kinh tế- Ngân sách, HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các tờ trình của UBND tỉnh trình tại kỳ họp.

Thảo luận tại hội trường, các đại biểu: Phạm Văn Dụng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phạm Văn Nghiêm, Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải; Bùi Đức Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Thái Thụy đã phát biểu, góp ý vào nội dung các tờ trình của UBND tỉnh trình kỳ họp. 

Các đại biểu cho rằng việc ban hành nghị quyết về cơ chế, chính sách hỗ trợ các xã, các huyện xây dựng nông thôn mới; phát triển nhà ở thương mại khu đô thị mới Kiến Giang, thành phố Thái Bình; bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018 - 2020 cho tiểu dự án đầu tư nạo vét luồng hàng hải Diêm Điền là cần thiết. 

Các đại biểu cũng đề xuất, kiến nghị một số vấn đề, giải pháp để sau ban hành các nghị quyết về các nội dung trên sẽ sớm đi vào cuộc sống, phục vụ đắc lực cho các địa phương đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa XVI đã dân chủ thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình của Thường trực HĐND và UBND tỉnh về việc kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021; thống nhất thông qua các nghị quyết về cơ chế, chính sách thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Đây là những nghị quyết quan trọng, khi triển khai thực hiện sẽ tạo động lực mạnh mẽ, góp phần đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của đồng chí Đặng Trọng Thăng đối với sự phát triển của tỉnh nói chung, hoạt động của HĐND tỉnh nói riêng thời gian qua; đồng thời mong muốn đồng chí Đặng Trọng Thăng trên cương vị mới tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm, phát huy năng lực, trí tuệ, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, đồng bộ, bằng nhiều hình thức các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh. UBND tỉnh khẩn trương thể chế hóa các cơ chế, chính sách thành kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện bảo đảm công khai, minh bạch. Thường trực HĐND tỉnh, các ban và đại biểu HĐND tỉnh, các cấp ủy đảng, Ủy ban MTTQ, các tổ chức thành viên tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các cơ chế, chính sách, các nhiệm vụ của các đơn vị, địa phương… 

HĐND tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và nhân dân nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đồng sức, đồng lòng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, tạo đà để tỉnh phát triển nhanh, mạnh, bền vững trong tương lai.

* Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh

Tại kỳ họp bất thường, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thực hiện quy trình kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trình bày tờ trình của Chủ tịch HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 -2021, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh để nhận nhiệm vụ khác do Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng phân công; đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh trình bày tờ trình của thường trực HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI để nhận nhiệm vụ khác do Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phân công. 100% đại biểu HĐND tỉnh đã đồng ý miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Nguyễn Hồng Diên và chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với đồng chí Đặng Trọng Thăng.

Tiếp đó, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh trình bày các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về việc kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh; tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về việc giới thiệu nhân sự để bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Các đại biểu HĐND tỉnh đã bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Với số phiếu tín nhiệm 100%, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Đây là lần thứ 2 trong 2 nhiệm kỳ liên tiếp, đồng chí được giao đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh và nhận thức sâu sắc rằng đó là vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh tiếp tục giao phó. Trên cương vị là Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí xin hứa sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hết mình cùng với tập thể cấp ủy, Thường trực, các ban của HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, góp phần cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ và bộ máy chính quyền tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi, toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã đề ra, phấn đấu xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh, đáp ứng sự mong đợi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Đồng thời, đồng chí  mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các thế hệ lãnh đạo, của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh để hoàn thành và hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao.

* Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh

 Tại kỳ họp bất thường, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thực hiện quy trình kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt UBND tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh  tặng hoa chúc mừng đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy trúng cử Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Thành Tâm


Sau khi các vị đại biểu HĐND tỉnh thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và bầu Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trình bày các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về việc kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh; trình bày tờ trình của Chủ tịch HĐND tỉnh về việc giới thiệu nhân sự để bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Tiếp đến, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu Chủ tịch UBND tỉnh. Với số phiếu tín nhiệm 100%, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh đã tín nhiệm giới thiệu và bầu đồng chí giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí khẳng định đây là vinh dự đồng thời cũng là trách nhiệm to lớn của cá nhân đồng chí đối với sự tín nhiệm mà các đồng chí và các vị đại biểu HĐND tỉnh đã dành cho. Đồng chí hứa trên cương vị công tác của mình sẽ hết sức nỗ lực, cố gắng cùng với các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí thành viên UBND tỉnh xây dựng sự đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, kế thừa những kinh nghiệm quý báu của các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm, khắc phục những khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ mà Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh giao phó, xây dựng Thái Bình tiếp tục có sự phát triển ổn định và bền vững trong thời gian tới. Trước mắt, tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, tạo đà cho những năm tiếp theo; chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các nghị quyết Trung ương (khóa XII); đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính ở cả 3 cấp chính quyền nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút các doanh nghiệp lớn vào đầu tư; triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đồng chí hứa sẽ luôn tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất, đạo đức, tư cách của người cán bộ, đảng viên, người đại biểu HĐND, gương mẫu trong việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế làm việc của cấp ủy, HĐND và UBND, xứng đáng với sự tín nhiệm mà các vị đại biểu HĐND tỉnh đã dành cho. Đồng chí mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố, các vị đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và nhân dân trong tỉnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác mới.

Các nghị quyết thông qua tại kỳ họp bất thường, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

1. Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.
2. Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhệm kỳ 2016-2021.
3. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.
4. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.
5. Nghị quyết về việc phê duyệt một số cơ chế, chính sách hỗ trợ các xã đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới, huyện đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới và cơ chế hỗ trợ sản phẩm đặc thù của huyện, thành phố giai đoạn 2018-2019, tỉnh Thái Bình.
6. Nghị quyết về việc nhất trí chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại khu đô thị mới Kiến Giang, thành phố Thái Bình.
7. Nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018-2020 cho tiểu dự án đầu tư nạo vét luồng hàng hải Diêm Điền (thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình khu cảng và dịch vụ cảng cụm công nghiệp, khu du lịch nghỉ dưỡng vui chơi, giải trí tại khu kinh tế Thái Bình thuộc xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy).

Nguồn tin: Báo Thái Bình

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây