Huyện Đoàn Quỳnh Phụ - Thái Bình Huyện Đoàn Quỳnh Phụ - Thái Bình

Thông báo: Công văn LN v/v tổ chức triển khai Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ III, năm 2016

Thứ tư - 16/11/2016 23:11
Công văn LN: V/v tổ chức triển khai Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ III, năm 2016
LIÊN NGÀNH:
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TỈNH THÁI BÌNH
---------------------
 
Số: 06 /CV-LN
"V/v tổ chức triển khai Cuộc thi
Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng
 tỉnh Thái Bình lần thứ III, năm 2016"
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------
                  
               
                
Thái Bình, ngày 25 tháng 10 năm 2016
          

    Kính gửi :
                     - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
                     - Ban Thường vụ các huyện, thành đoàn, Đoàn trực thuộc;
                     - Hiệu trưởng các trường THPT;
                     - Giám đốc các Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên.
 
Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng đã được Liên ngành ở Trung ương phối hợp tổ chức hằng năm. Qua 12 lần tổ chức, Cuộc thi đã nhận được sự quan tâm sâu sắc của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan, ban, ngành ở Trung ương và địa phương; khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, giúp các em phát huy tính năng động, sáng tạo trong học tập, cuộc sống.
Thực hiện Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 02/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ III, năm 2016-2017
Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-BTCCT, ngày 28/3/2016 V/v ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ III, năm 2016-2017,
Để kịp thời triển khai tổ chức Cuộc thi, Liên ngành: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Thái Bình đề nghị: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc, Hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc các Trung tâm GDNN-GDTX thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ III, năm 2016-2017 theo đúng Kế hoạch, Thể lệ, Quy chế Cuộc thi đã ban hành.
2. Tuyên truyền sâu rộng Thể lệ, Quy chế, Kế hoạch Cuộc thi bằng nhiều hình thức tới các đối tượng là thanh thiếu niên, nhi đồng trong các trường phổ thông, các Trung tâm GDNN-GDTX (hệ GDTX), nhằm khơi dậy tiềm năng, trí tuệ; giúp các em phát huy tính năng động, sáng tạo trong học tập, cuộc sống.
3. Cử cán bộ phụ trách, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, theo dõi Cuộc thi; hỗ trợ các tác giả hoàn thiện mô hình, sản phẩm theo mẫu hướng dẫn của Ban Tổ chức Cuộc thi.
         4. Lựa chọn các giải pháp đủ điều kiện tham gia dự thi gửi về Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ III, năm 2016-2017 theo thời gian quy định.
        Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnhThái Bình đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, Ban Giám hiệu các trường THPT, Ban Giám đốc các Trung tâm GDNN-GDTX phối hợp với phòng, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện Cuộc thi đạt kết quả.
        Trong quá trình tổ chức, triển khai Cuộc thi nếu có vướng mắc xin phản ánh về cơ quan thường trực Cuộc thi để được giải quyết kịp thời.
        Địa chỉ: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình
     Số 6A- P. Bồ Xuyên - Thành phố Thái Bình
ĐT/Fax: 0363.740.223 - Email: thaibinhlhh@gmail.com
 
 TM. BTV LIÊN HIỆP
CÁC HỘI KH&KT
CHỦ TỊCH
 
 
 
(Đã ký)
 
Lê Hồng Sơn
 
SỞ GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO
GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
(Đã ký)
 
   Đặng Phương Bắc
TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
BÍ THƯ
 
 
 
 
(Đã ký)
 
Nguyễn Thanh Tuấn
 
Nơi nhận;
 
- Thường trực UBND tỉnh (để báo cáo);
- Như kính gửi;
 
- Lưu: VP LHH; VP Tỉnh đoàn; VT Sở GD&ĐT


File đính kèm:
Thể lệ cuộc thi sáng tạo thanh thiếu nhi năm 2016


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây