Huyện Đoàn Quỳnh Phụ - Thái Bình Huyện Đoàn Quỳnh Phụ - Thái Bình

Thanh niên Quỳnh Phụ- Tích cực tham gia bảo vệ sản xuất, bảo vệ vụ mùa năm 2021

Thứ sáu - 10/09/2021 03:30
Thực hiện công văn số 933/UBND-KTHT ngày 18/8/2021 của UBND huyện Quỳnh Phụ về việc “Tăng cường công tác phát quang, cắt cỏ ven đường giao thông”; Công điện khẩn số 07-CĐ/TU ngày 20/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về “Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phòng trừ sâu đục thâm 2 chấm, sâu cuốn lá nhỏ và các đối tượng sâu, bệnh hại khác, bảo vệ lúa Mùa năm 2021”; Công văn số 935/UBND ngày 20/8/2021 của UBND huyện về việc “Chấm dứt tình trạng sử dụng điện để diệt chuột trên địa bàn huyện”; Ban Thường vụ Huyện đoàn đã ban hành văn bản chỉ đạo đoàn các xã, thị trấn tập trung nâng cao vai trò, vị trí của cán bộ đoàn cơ sở, tích cực tổ chức các hoạt động tham gia cùng nhân dân bảo vệ sản xuất vụ mùa năm 2021.
Đoàn thanh niên các xã, thị trấn đã chủ động phối hợp tổ chức tổng vệ sinh môi trường: tham gia phát quang, cắt cỏ các tuyến đường giao thông tại xã, chăm sóc dọn dẹp tuyến đường thanh niên tự quản, phát quang các bờ, mương nhằm diệt trừ nơi trú ẩn của chuột; Tổ chức các đội thanh niên tình nguyện phối hợp tham gia rà soát và tháo dỡ toàn bộ hệ thống điện bẫy chuột của người dân tại địa phương; tuyên truyền và vận động người dân ký cam kết không sử dụng điện để bẫy chuột và báo cáo kịp thời cho chính quyền địa phương khi có tình trạng dùng điện để bẫy chuột.
Hình ảnh: Đoàn Thanh niên niên xã tham gia thu dỡ hệ thống bẫy chuột của người dân